Wat zegt de leerplicht over vakantiedagen buiten de schoolvakanties?

Terwijl de laatste bladzijden van het schooljaar worden omgeslagen, doemt de vraag op die door ieders hoofd speelt: “Wat gaan we doen tijdens de zomervakantie?” De zinderende zomerzon lonkt, de koffers staan klaar om gevuld te worden, en het avontuur roept ons. Maar het kiezen van de perfecte vakantie is altijd een evenwichtsoefening. Je wilt de drukte en de hoge prijzen van de piekseizoenen vermijden, maar tegelijkertijd moet je de schoolkalender in acht nemen. De vakantie buiten de schoolvakanties kan echter een verrassend aantrekkelijke optie zijn. Uh… ja, dat is het inderdaad. Maar hoe zit het dan met de leerplicht?

Wat zegt de leerplicht over vakantiedagen buiten de schoolvakanties?

De leerplicht

In Nederland is de leerplicht een serieuze zaak. Kinderen tussen 5 en 18 jaar zijn leerplichtig, wat betekent dat ze verplicht zijn om naar school te gaan. Dit is om ervoor te zorgen dat alle kinderen een bepaald niveau van onderwijs krijgen, wat essentieel is voor hun toekomstige succes. Maar misschien komt die leerplicht je niet altijd uit, bijvoorbeeld als je buiten de reguliere schoolvakanties met je kind op reis wilt gaan. Kan dat zomaar?

Vakantiedagen buiten de schoolvakanties

Zijn vakantiedagen buiten de schoolvakanties mogelijk? Nee, je kunt niet zomaar extra vakantiedagen opnemen. Volgens de Leerplichtwet is het niet toegestaan om buiten de officiële schoolvakanties extra vakantiedagen op te nemen. Dit komt omdat de schoolvakanties zo zijn gepland dat ze voldoende rusttijd voor studenten bieden. Bovendien zorgen ze ervoor dat scholen hun onderwijsprogramma’s kunnen uitvoeren zonder onderbrekingen.

Dat is duidelijke taal, maar toch zit het wat genuanceerder in elkaar en zijn er toch uitzonderingen.

Uitzonderingen op de regel

Zoals met bijna alles in het leven, zijn er uitzonderingen op de regel. Er zijn een paar situaties waarin het mogelijk is om extra vakantiedagen op te nemen buiten de schoolvakanties.

Uitzondering wegens beroep

Een van de meest voorkomende uitzonderingen is wanneer je kind vanwege jouw beroep niet op vakantie kan gaan tijdens de schoolvakanties. In dit geval kun je een verzoek indienen bij de schooldirecteur voor verlof buiten de schoolvakanties. Let wel, dit mag maximaal één keer per jaar en de vakantie mag niet langer dan 10 schooldagen duren.

  1. Het moet gaan om een gezinsvakantie.
  2. Je moet kunnen worden aangetoond dat vakantie tijdens de schoolvakantie leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen.
  3. Het verlof valt niet in de eerste twee weken na de zomervakantie

Uitzondering wegens ziekte

Een andere uitzondering kan zijn als je kind ziek is. In dit geval moet je de school zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Het is belangrijk om te weten dat de school het recht heeft om te vragen om een doktersverklaring.

Hoe vraag je toestemming?

Als je vakantie wilt nemen buiten de schoolvakanties, moet je officieel een ‘beroep op vrijstelling’ indienen. Dit kan slechts één keer per jaar en moet worden ingediend bij de schooldirecteur. Elk verzoek wordt individueel beoordeeld. Als het gaat om maximaal 10 dagen, dan neemt de schooldirecteur de beslissing. Soms vraagt de directeur de leerplichtambtenaar om advies. Voor een langere periode is toestemming van de leerplichtambtenaar nodig. Het is raadzaam om de verlofaanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen, bij voorkeur minimaal 8 weken van tevoren​ bron​.

En wat als je toch zonder toestemming vakantie neemt?

Dit wordt ‘luxeverzuim’ genoemd. Wanneer een leerplichtig kind zonder toestemming buiten de schoolvakantie vrij heeft, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. Dit heeft meestal financiële gevolgen voor de ouders. De richtlijn gaat uit van ongeveer 100 euro per dag dat een kind van school wordt gehouden. Er geldt een maximum van 600 euro per gezin voor één week en 900 euro per gezin voor twee weken. Bij herhaling van luxe verzuim worden de boetes hoger. Bij veelvuldige herhaling en luxeverzuim dat langer duurt dan twee weken, moet de ouder zich verantwoorden voor een rechter ​bron​.

Extra informatie

Het kiezen van de juiste basisschool (met handige checklist)
Voor het eerst naar de basisschool
Vliegreis met kleine kinderen, hoe bereid je ze voor?
Is de vrijwillige ouderbijdrage echt vrijwillig?

Bronvermelding

Tekst: Marion Middendorp
© afbeelding: 123rf.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *