Het kiezen van de juiste basisschool

De keuze van een goede basisschool, is een belangrijke. Het gaat immers om de kwaliteit van zijn educatie, maar hij moet er ook zo’n acht jaar doorbrengen, dus een prettige sfeer is net zo goed belangrijk. Nog fijner is natuurlijk een school in de buurt, zodat hij makkelijk na schooltijd met zijn vriendjes en vriendinnetjes kan spelen en je niet onnodig veel tijd kwijt bent, aan heen- en weer reizen. En last but not least, het soort onderwijs speelt ook een belangrijke rol. Kortom, hoe kiezen van de juiste basisschool is a hell of a job!

Het kiezen van de juiste basisschool

Begin met je eigen waarden en normen

Allereerst moet je eerlijk zijn tegen jezelf over je eigen waarden en verwachtingen. Wil je dat de school vooral academisch sterk is? Of vind je het belangrijker dat er veel nadruk wordt gelegd op creativiteit, sport, of een goede sfeer? Het is essentieel dat je kiest voor een school die overeenkomt met jouw opvoedingsstijl en de waarden die je je kind wilt bijbrengen.

Denk aan praktische overwegingen

Hoewel het ideaal is om een school te kiezen die perfect past bij je filosofische standpunten over onderwijs, is het ook noodzakelijk om praktische aspecten te overwegen. Denk aan de locatie van de school, de schooltijden, de aanwezigheid van naschoolse opvang, en eventuele broertjes en zusjes die mogelijk al op een school zitten. Deze zaken kunnen je keuze sterk beïnvloeden.

Onderzoek de onderwijsmethoden

De onderwijsmethode van een school kan enorm verschillen. Terwijl sommige scholen de voorkeur geven aan traditioneel onderwijs met een sterke nadruk op kernvakken, geven andere scholen de voorkeur aan meer moderne, op ontdekking gebaseerde methoden. Het is belangrijk om de onderwijsmethode van de school te begrijpen en te overwegen of deze bij jouw kind past.

Bezoek de school

Nu weet je wat je wilt en nodig hebt, dus het is tijd om wat veldwerk te doen. Plan een bezoek aan de scholen die je overweegt. Kijk rond, stel vragen, observeer de leerlingen en leerkrachten. Krijg een gevoel voor de sfeer en cultuur van de school. Een school kan er op papier perfect uitzien, maar je moet er zeker van zijn dat het ook in werkelijkheid goed voelt.

Praat met andere ouders

Andere ouders zijn een geweldige bron van informatie. Praat met ouders van kinderen die al op de scholen zitten die je overweegt. Ze kunnen je inzicht geven in de dagelijkse routine, het gedrag van de leerkrachten en hoe de school omgaat met problemen.

Luister naar je gevoel

Tot slot, vergeet niet om naar je gevoel te luisteren. Je kent je kind het beste en je instinct kan je veel vertellen. Als een school goed voelt, is dat een sterk signaal dat het de juiste keuze kan zijn.

Handige checklijst

Locatie school

Wat is de afstand tot de school?
Hoe lang is de reistijd met auto, fiets of lopend?
Hoe is de verkeersveiligheid rondom de school?
Welke mogelijkheden zijn er op gebied van overblijven en buitenschoolse opvang?
Hanteert de school een continu rooster?
Is de school toegankelijk bij fysieke beperkingen?

Huisregels & communicatie

Maakt de school gebruik van protocollen (bv: pesten, dyslexie)?
Hanteert de school bepaalde gedragsregels? Welke? Hoe wordt dit opgevolgd?
Heeft de school een bepaalde levensovertuiging? Wat is hier merkbaar van?
Hoe wordt de communicatie vorm gegeven? Korte lijnen? Goede verslaglegging? Adequate benadering bij gedrags- en/of leerproblemen?
Welke rol speelt de Medezeggenschapsraad?
Welk leervolgsysteem wordt er gebruikt en hoe wordt je als ouders geïnformeerd?

Kwaliteit onderwijs

Welke onderwijsmethode wordt er gebruikt en past deze bij je kind?
Zijn er voldoende vakleerkrachten en/of specialisten aanwezig (gym, muziek, handarbeid, remedial teacher, taalcoördinator, et cetera) of worden deze ingehuurd?
Wat is de beoordeling van de Onderwijsinspectie en wat is de gemiddelde score van de eindtoets?
Hoe worden kinderen begeleid die extra aandacht nodig hebben?

Gebouw en inrichting

Welke sfeer hangt er in de school op gebied van veiligheid en rust? (akoestiek, meubilair, inrichting lokalen)
Zijn de lokalen voorzien van ventilatie, zonwering, digitale leermogelijkheden?
Uit hoeveel leerlingen bestaan (gemiddeld) de klassen?
Is er een veilig en gezellig schoolplein aanwezig?
Is er een gymlokaal aanwezig? Zijn er sportvelden in de buurt?
Hoe ervaar je de sfeer op school? Past deze bij je kind?

Overige overwegingen

Zitten er al bekenden op school?
Hoe worden ouders betrokken?
Ziet het gebouw en de lokalen er schoon uit?

Draai de checklist uit (pdf)

Extra informatie

Wat betekent precies hoogbegaafdheid? En wat zijn de kenmerken?
Draai de checklist uit om de juiste basisschool te kunnen kiezen (pdf)
Overblijven op de basisschool
Voor het eerst naar de basisschool
Is de vrijwillige ouderbijdrage echt vrijwillig?
Wat zegt de leerplicht over vakantiedagen buiten de schoolvakanties?

Bronvermelding

Tekst: Marion Middendorp
© afbeelding: 123rf.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *