Een fantasievriendje, hoe ga je hiermee om?

Zodra de zon onderging en de maan haar plek aan de hemel innam, kwam Knorretje Piep tot leven. Met zijn roze huid die glansde in het maanlicht en zijn kleine vleugeltjes die trilden van opwinding, was hij klaar voor een nieuwe nacht vol avontuur. Voor de buitenwereld was hij onzichtbaar, slechts een fantasievriendje, maar voor de kleine Lisa was hij zo echt als maar kon.

Fantasievriendjes, hoe ga je hiermee om?

“Knorretje Piep!” riep Lisa zachtjes, haar stem vervuld van vreugde. “Wat gaan we vanavond doen?” Knorretje Piep, het fantasievriendje van Lisa, was altijd klaar met een nieuw plan. Soms brachten ze de nacht door met het verkennen van vergeten piramidesteden in de woonkamer, en op andere nachten zochten ze naar verborgen schatten in de wildernis van de achtertuin.

Knorretje Piep was niet zomaar een fantasievriendje. Hij was Lisa’s bondgenoot, haar raadgever, en haar troost in tijden van eenzaamheid. En hoewel hij alleen in haar verbeelding bestond, was hun vriendschap zo echt als het maar kon zijn.

Fantasievriendjes: De geboorte van onzichtbare metgezellen

Fantasievriendjes zijn een normaal onderdeel van de kindertijd. Ze kunnen allerlei vormen aannemen: mensen, dieren, wezens uit een andere wereld, of zelfs objecten. Het belangrijkste is dat ze echt zijn in de verbeelding van je kind. Maar waar komen ze vandaan?

Psychologen geloven dat fantasievriendjes ontstaan uit de rijke fantasie van kinderen. Ze zijn een creatieve manier voor kinderen om de wereld om hen heen te verkennen en te begrijpen. Ze kunnen ook dienen als een manier voor kinderen om gevoelens van eenzaamheid te beheersen, of om een veilige ruimte te creëren waar ze controle over hebben.

De voordelen van fantasievriendjes

Het hebben van een fantasievriendje is een positief teken van de ontwikkeling van je kind. Het toont aan dat ze in staat zijn om te denken, te dromen en te creëren buiten de grenzen van de fysieke wereld. Hier zijn een paar voordelen van fantasievriendjes:

Sociale vaardigheden
Door te interageren met hun fantasievriendjes, leren kinderen belangrijke sociale vaardigheden. Ze leren om de beurt te praten, empathie te tonen, en om te gaan met conflicten.

Emotionele expressie
Fantasievriendjes kunnen fungeren als een veilige uitlaatklep voor kinderen om hun gevoelens te uiten. Ze kunnen helpen bij het omgaan met angst, verdriet, of opwinding.

Creativiteit
Het creëren van een fantasievriendje is een prachtige uiting van de verbeeldingskracht van een kind. Het stimuleert hun creativiteit en probleemoplossende vaardigheden.

Omgaan met fantasievriendjes

Dus, hoe ga je om met deze onzichtbare metgezellen? Hier zijn een paar tips:

Erkenning
Neem de fantasievriendjes van je kind serieus. Het erkennen van hun aanwezigheid toont respect voor de gevoelens en ideeën van je kind.

Communicatie
Praat met je kind over hun fantasievriendjes. Stel vragen en toon interesse. Dit kan helpen om meer te leren over de gedachten en gevoelens van je kind.

Grenzen stellen
Hoewel het belangrijk is om fantasievriendjes te erkennen, is het ook belangrijk om grenzen te stellen. Als het gedrag van je kind via hun fantasievriendje problematisch wordt, is het tijd om in te grijpen en te praten over verantwoordelijkheid en gevolgen.

Wanneer nemen fantasievriendjes afscheid?

Naarmate kinderen ouder worden, kunnen ze natuurlijk hun fantasievriendjes ontgroeien. Dit is een normaal onderdeel van het opgroeien. Het betekent dat ze nieuwe manieren hebben gevonden om de wereld te begrijpen en ermee om te gaan. Maar zelfs als ze verdwijnen, laten fantasievriendjes een blijvende indruk achter. Ze vormen een deel van de mooie herinneringen aan de kindertijd en geven een glimp van de rijke innerlijke wereld van je kind.

Extra informatie

Jaloezie in het gezin, niet fijn, wel normaal
De jonge helpers: Kinderen betrekken bij huishoudelijke taken
Kan het kwaad peuters naar TV te laten kijken?

Bronvermelding

Tekst: Marion Middendorp
© afbeelding: 123rf.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *