Gender neutraal opvoeden, hoe pak je het aan?

Jaren geleden, toen mijn zoon nog een kleine jongen was en dus lang voordat “gender neutraal” een issue werd, heb ik hem al gender neutraal opgevoed. Zijn babykamer bestond uit zandkleuren (in plaats traditioneel blauw), zijn kinderkamer was met vrolijke oranje tinten en sinds de puberteit (of eigenlijk vanaf het moment dat hij hier zelf een mening over kreeg) hangen er Iron Maiden posters en skulls in zijn kamer. Ook het speelgoed dat ik heb aangeboden was divers. Hij had zowel auto’s, treinen en garages, als schoonmaakspulletjes, poppen en kindermake-up. Het maakte mij niet uit waarmee hij speelde en het leek me niet meer dan gezond om het ruim aan te bieden zodat hij daarin zijn eigen keuzes kon maken.

Tegenwoordig wordt er steeds meer aandacht aan gegeven en de nadruk op gelegd. Persoonlijk ben ik van mening dat iedere ouder hier een eigen keuze in moet maken en een bepaalde “opvoedingsvoorkeur” nooit opgedrongen mag worden.

Gender neutraal opvoeden. Hoe doe je dat?

Gender neutraal opvoeden: Hoe doe je dat?

Genderneutraal opvoeden gaat over het wegnemen van stereotypen en beperkingen die traditioneel gekoppeld zijn aan geslacht, en het bieden van een omgeving waarin kinderen zich vrij kunnen ontwikkelen, ongeacht hun geslacht. Maar hoe pak je dit aan?

Voordat je begint, is het belangrijk om te begrijpen wat genderneutraliteit inhoudt. Het betekent niet dat je de identiteit van je kind ontkent of negeert. Het gaat erom een omgeving te creëren waarin alle kinderen gelijke kansen en mogelijkheden krijgen, los van hun geslacht. Dit betekent het vermijden van stereotypen en het kind ruimte geven om zijn of haar eigen interesses en persoonlijkheid te ontwikkelen.

Creëer een ondersteunende omgeving

Een genderneutrale opvoeding begint thuis. Creëer een omgeving waarin alle soorten speelgoed, activiteiten en kleding beschikbaar en acceptabel zijn voor je kind, ongeacht hun geslacht. Vermijd uitspraken als “dit is voor jongens” of “dat is voor meisjes”. Moedig je kind aan om te spelen en te experimenteren met wat ze interessant vinden.

Wil je het verder doorvoeren, dan kun je ook op je taalgebruik letten. Genderneutraal taalgebruik is een krachtig hulpmiddel. Dit betekent het vermijden van aannames over interesses, vaardigheden of gedragingen op basis van geslacht. Gebruik inclusieve taal, zoals ‘zij/hen’ in plaats van ‘hij/zij’ als je over mensen in het algemeen praat.

Breek met stereotypen

Wees je bewust van de genderstereotypen die in de maatschappij heersen en probeer deze niet te versterken. Dit kan betekenen dat je je eigen opvattingen en vooroordelen moet heroverwegen. Moedig je kind aan om te ontdekken wat ze leuk vinden, ongeacht of het traditioneel gezien als ‘meisjesachtig’ of ‘jongensachtig’ wordt beschouwd.

Onderwijs speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Praat met leraren en schoolbestuur over hoe ze genderneutraliteit in de klas bevorderen. Zorg ervoor dat de schoolomgeving je kind niet in een bepaalde richting duwt op basis van hun geslacht.

Dialoog en openheid

Kinderen leren veel door observatie. Wees zelf een rolmodel door genderneutrale attitudes en gedragingen te tonen. Laat zien dat taken en rollen niet geslachtsgebonden zijn door zelf flexibel te zijn in je eigen gedrag en keuzes.

Praat met je kind over gender en diversiteit. Een open en eerlijke dialoog is essentieel. Luister naar hun meningen en gevoelens, en beantwoord hun vragen op een leeftijdsadequate manier.

Het is belangrijk om de keuzes en voorkeuren van je kind te respecteren. Als ze zich op een bepaalde manier willen uiten of interesse tonen in iets dat traditioneel niet ‘past’ bij hun geslacht, steun hen dan.

Extra informatie

Genderneutraal opvoeden, modegril of noodzakelijke verandering?
Samen spelen, samen delen, de weg naar samenwerking
Hoe waarborg je zo veel mogelijk de privacy van je kinderen?

Bronvermelding

Tekst: Marion Middendorp
© afbeelding: 123rf.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *