Zwangere vrouwen ervaren weinig tolerantie op het werk

zwanger

Uit een peiling van Het College voor de Rechten van de Mens wordt duidelijk dat managers in Nederland weinig tolerant zijn richting zwangere vrouwen. Van de 750 reacties op deze peiling geeft een derde van de vrouwen aan regelmatig kritiek op hun zwangerschap te krijgen van hun manager. Bij ruim een kwart van de vrouwen gaat de promotie niet door vanwege hun zwangerschap. Het niet doorgaan van een contractverlenging komt ook nog steeds veel voor (25% van de reacties). De peiling is een onderdeel van de campagne ‘Zwanger en Werk: geregeld of gedoe’.

Met deze campagne biedt het College via de website www.mensenrechten.nl, vrouwen een uitlaatklep voor problemen met werk en zwangerschap. Laurien Koster, voorzitter College voor de Rechten van de Mens: “Uit eerder onderzoek wisten we al dat zwangerschapsdiscriminatie veel voorkomt. Werkgevers gaven aan over het algemeen geen grote problemen te hebben met zwangerschap op het werk. Toch horen we nu direct vanaf de werkvloer dat managers in grote mate negatief reageren tegenover zwangere vrouwen.” Jaarlijks ervaren ruim 65.000 vrouwen discriminatie vanwege hun zwangerschap, bewust of onbewust. “Al deze reacties in zo’n korte tijd (een maand) maakt duidelijk dat het onderwerp leeft”, aldus Laurien Koster.

Kritiek op zwangeren

De peiling laat vooral zien dat managers weinig tolerant zijn en dit ook niet onder stoelen of banken steken. Laurien Koster: “Wat we horen aan uitspraken grenst aan het ongelofelijke. Vrouwen krijgen reacties op hun zwangerschap als: ‘Jullie zouden allemaal verplicht aan de prikpil moeten’, of ‘Wij nemen alle soorten mensen aan maar zwanger dat kan echt niet’. Dat gebeurt ook tijdens sollicitatiegesprekken.” Er zijn zelfs bedrijven die een clausule met betrekking tot zwangerschap opnemen in hun contract: ‘indien je zwanger wordt of indien je op dit moment moeder blijkt te zijn wordt dit contract direct ontbonden’. Dat is echt verboden.

Zwanger en werk

Via de website www.mensenrechten.nl kunnen vrouwen aangeven welke problemen ze rondom hun zwangerschap op het werk ervaren. Ook kunnen ze via deze site toetsen of zij een discriminatie-ervaring hebben. Tot nu toe hebben 750 vrouwen op deze site hun ervaring gedeeld. Deze website blijft open voor reacties en informatie. Hoeveel nieuwe zaken bij het College hieruit voortkomen is nog niet duidelijk.

Omvangrijk probleem

Uit eerder onderzoek naar discriminatie van zwangere vrouwen van het College (voorheen de Commissie Gelijke Behandeling) in 2012 bleek dat ruim 45% van de werkende vrouwen negatieve ervaringen heeft met zwangerschap in relatie tot werk. Ook uit cijfers van het jaarverslag van het College over 2012 blijkt dat zwangerschapsdiscriminatie veel voorkomt. Het aantal uitspraken hierover is met 60% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.

Over zwangerschapsdiscriminatie

Zwangerschapsdiscriminatie is een vrouw nadelig behandelen bij sollicitatie of in het werk vanwege haar zwangerschap, jong moederschap of kinderwens. Andere veelvoorkomende vormen van discriminatie van vrouwen op de werkvloer zijn ongelijk loon en weinig doorstroming naar hogere posities.

Kenmerken zwangerschapsdiscriminatie

De situaties die in de campagne worden geschetst komen veel voor, maar zijn niet altijd even herkenbaar als discriminatie. Bijvoorbeeld het kritischer volgen van het functioneren van de medewerkster door de leidinggevende.

Duidelijke voorbeelden van discriminatie zijn onder andere:

  • Contract wordt niet verlengd terwijl de baan wel beschikbaar is
  • Geen salarisverhoging door de zwangerschap
  • Niet terug kunnen in eigen functie na de bevalling
  • Verlofdagen als vakantiedagen moeten opnemen

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is het nationale mensenrechteninstituut, een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Over mensenrechten

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Voorbeelden van mensenrechten zijn: recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Het College voor de Rechten van de Mens
Afdeling Communicatie
Marysha Molthoff
T 030 888 3888
M 06 4813 0042
E m.molthoff@mensenrechten.nl

De Wolven, communicatie & pr
Leonne van de Ven
T 020 620 3354
M 06 269 591 44
E leonne@dewolven.com

Liefs Marion

Meer informatie

Meer interessante weetjes…!
Zwangerschapskalender – Ontwikkeling per week
Zwangerschapsspiekbrief – Wanneer regel je wat?
Meer blogs over het thema ‘zwanger’
Meer blogs over kind en werk

Bronvermelding

Foto: 123rf.com

lijn vadersenmoeders
BabyBaby

Geef een reactie