Ouders weten niet wat MR doet

Ouders weten niet wat MR doetDe MR is hét formele orgaan waarin ouders meepraten en meedenken op school. Toch is het vaak het meest onzichtbare orgaan op school. Bijna 50% van de ouders is niet of nauwelijks bekend met de medezeggenschapsraad (MR) op de school van hun kind. Dat blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs onder bijna 1.000 ouders.

Slechts 35% van de ouders geeft aan dat de MR zichtbaar en aanspreekbaar is. Vertrouwen dat de MR voldoende daadkracht richting directie heeft, heeft maar 29% van de ouders. “Voor een duidelijke stem van ouders op school, is het belangrijk dat de MR op school goed georganiseerd en zichtbaar is.”, aldus Peter Hulsen, directeur van Ouders & Onderwijs.

Onderwerpen voor de medezeggenschap

Ouders hebben wel een duidelijk beeld waarover de medezeggenschapsraad het gesprek moet voeren. 69% Van de ouders vindt sociale veiligheid en het pestprotocol het allerbelangrijkste onderwerp. Gevolgd door de ouderbijdrage, kwaliteit van onderwijs, schooltijden en privacy van leerlinggegevens.

Ouders weten niet wat MR doet

Betrekken van ouders

De cijfers uit het onderzoek tonen aan dat er werk aan de winkel is voor de MR. Het is in het belang van de ouders én van de school dat de MR een zichtbare gesprekspartner is. “Wij adviseren de ouders in de MR én de schoolleiding om alle ouders te betrekken bij medezeggenschap. Dat is in ieders belang. De MR is het enig formele orgaan wat namens ouders invloed kan hebben op de school. Belangrijk om dit orgaan goed te benutten!”, zegt Peter Hulsen.

Ouders & Onderwijs zet zich in voor effectieve medezeggenschap op scholen. Ouders in de MR kunnen bij Ouders & Onderwijs terecht voor informatie en advies: voor het goede gesprek met directie en voor het betrekken van de achterban. Meld je aan voor het netwerk MR en blijf zo op de hoogte van de ontwikkelingen en de ondersteuning die we bieden.

Meer informatie

Meer interessante weetjes

Bronvermelding

Tekst en beeld: Ouders&Onderwijs


BabyBaby

Geef een reactie