Ouders in gesprek over kinderrechten

Ouders in gesprek over kinderrechtenOuders & Onderwijs organiseerde in de Week tegen Kindermishandeling een gesprek met ouders om kennis te maken met het Kinderrechtenspel. Het spel helpt kinderen te praten over alle zaken die te maken hebben met hun ontwikkeling: stil te staan bij wat nodig is om goed op te groeien, wat een kind tot zijn recht laat komen en hoe een kind recht gedaan kan worden.

Rechten van het Kind

De beste manier om kennis te maken met het spel, is het spel zelf spelen. Willemijn Dupuis, van KinderrechtenNU, kwam voor die gelegenheid speciaal naar Ouders & Onderwijs. Om aan ouders te laten zien hoe het spel werkt, was er eerst een korte inleiding over kinderrechten. Die zijn vastgelegd in Internationaal Verdrag inzake de rechten van het Kind. Nederland heeft die geratificeerd in 1995. Dat betekent dat Nederland er alles aan moet doen om ervoor te zorgen dat kinderen in een veilige, opvoedkundige en beschermde omgeving op kunnen groeien en zij zich goed kunnen ontwikkelen.

Ouders in gesprek over kinderrechten

Laat kinderen het zelf vertellen

Voor ouders, professionals en alle andere betrokkenen bij kinderen horen die kinderrechten het vaste uitgangspunt te zijn. Bij het Kinderrechtenspel wordt verteld dat iedereen altijd probeert goed voor kinderen te zorgen, maar dat dat ook wel eens niet lukt. Daarom is het belangrijk dat kinderen vooral ook zelf weten wat nodig is, en wat niet, om goed op te groeien. Daarna gaan kinderen aan de hand van vragen van het Kinderrechtenspel met elkaar in gesprek over hoe het in hun eigen leven en leefomgeving gaat. Wat gaat goed, wat niet? Bij wie kan je terecht als het niet goed voelt? Hoe begin je een gesprek er over?

Gesprek met ouders

Na de toelichting bij het spel konden ouders zelf ervaren hoe het was om een vraag uit het Kinderrechtenspel te beantwoorden. De vragenkaartjes uit het spel dienden als start voor het gesprek. Voorbeelden van vragen die ouders met elkaar bespraken:

  • Zou je wel eens iemand anders willen zijn en wie?
  • Hoe weten je ouders hoe ze moeten opvoeden?
  • Vind je het normaal dat er thuis geslagen wordt?
  • Bij wie kun je terecht als het niet goed met je gaat?

#Verbindvoorhetkind

Met de vragen kwam er onder ouders een levendig gesprek op gang. Zij gaven vooral aan het belangrijk te vinden dat er ook op scholen meer aandacht komt om kinderen bewust te laten worden van hun eigen kinderrechten. Het spel met de gesprekskaartjes kan daarvoor een goede vorm zijn. Dit gesprek voeren op scholen heeft als groot voordeel dat veel kinderen bereikt kunnen worden.

Ouder: ‘Alle scholen zouden het Kinderrechtenspel in het onderwijs moeten opnemen.’

Kritische opmerkingen

Naast waardering voor het Kinderrechtenspel lieten ouders ook een kritisch geluid horen. Ouders zien persoonlijke ontwikkeling als belangrijk kinderrecht, maar merken dat niet alle scholen daar voldoende in meegaan. Verder vroegen sommige ouders zich af wat kinderen kunnen doen als er onveilige situatie is die juist door een professional rond de school wordt veroorzaakt. Hoe zorgen scholen er voor dat een signaal van een kind een goed vervolg krijgt? KinderrechtenNU gaf bij de afsluiting aan alle opmerkingen van ouders ter harte te nemen en te zien hoe kinderrechten nog meer te kunnen borgen.

Meer informatie

Meer interessante weetjes

Bronvermelding

Tekst en beeld: Ouders&Onderwijs


BabyBaby

Geef een reactie