Macht commercieel bedrijf (Cito BV) op het schooladvies van onze kinderen

Macht commercieel bedrijf (CITO BV) op het schooladvies van onze kinderen

Ingestuurd door: Agaath Zondervan (bezorgde ouder)

Dat er iets mis is met het onderwijssysteem daar zijn menigeen in Nederland het inmiddels over eens. De laatste maanden staat de media er vol van. Cijfers over de Cito-toets en cijfers over de verkeerde adviezen zijn er legio. Zoals dat meer dan 40% van de kinderen uiteindelijk op een ander niveau terecht komt dan dat de Cito-toets voorspeld. En dat 1 op de 3 kinderen een lager advies van de basisschool hebben gekregen dan waar ze uiteindelijk in klas 3 op de middelbare school terecht zijn gekomen (BRON: NOS Schooladvies en Plaatsing). Of we kijken naar de Scandinavische landen, waar het onderwijs beter scoort dan het Nederlandse systeem en dat in minder onderwijsuren en voor lagere kosten. Hun motto: geen onderwijs dat gebaseerd is op standaardisatie, controle, competitiviteit en zakelijke managementmodellen (BRON: Studiecentrum voor bedrijf en overheid). In Nederland is er juist het tegenovergestelde aan de hand. Het schoolsysteem wordt beïnvloed door een commerciële organisatie, Cito BV. Een bedrijf dat juist standaardisatie, controle, competitiviteit en zakelijke managementmodellen als core business heeft.  Wij zijn in Nederland duidelijke de weg kwijt als het gaat om het schoolsysteem. Wij zien binnen Nederland hoe schadelijk het continue afnemen van toetsen (vanaf groep 2) voor de schoolstructuur is. Een op de drie kinderen op de basisschool geeft aan last te hebben van stress (BRON:NCJ).  Do I Need to say more…

Psychologische thriller

Maar ja… als ouder die er nu midden in zit heb je daar helemaal niks aan. Sterker nog het lijkt wel of we in een van de beste psychologische thrillers van Nicci French terecht zijn gekomen, waarin wij de hoofdrol spelen. En daarom wil ik graag ons verhaal doen, zodat ouders die straks te maken krijgen met Cito-toetsen en advies niet in een zelfde psychologische thriller terechtkomen.

Bij ons begon het vorig jaar toen aan het eind van groep 7  het oordeel werd geveld.  Onze zoon Thijmen kreeg als voorlopig schooladvies VMBO-t. Hoe kon dit…? Zijn schoolresultaten waren altijd ruim voldoende tot goed….zijn Cito-toets cijfers daarentegen het tegenovergestelde. Er was vanuit de basisschool in Amstelveen nooit eerder met ons gesproken dat er zo’n disharmonie bestond tussen de schoolprestaties en de uitslagen van de Cito-toets. Dus wij hebben er daardoor ook nooit echt aandacht aan besteed. Wij hadden tot op dat moment eigenlijk nog steeds geen idee hoeveel waarde werd gehecht aan de Cito-toets uitslagen. In het vooradviesgesprek kwam dit pas voor het eerst ter sprake. Ze gaven ook toe dat ze eigenlijk niet precies wisten wat voor niveau Thijmen had. Op een Cito-toets waar hij een keer alleen mocht zitten scoorde hij een I (A), het hoogste niveau. Ik gaf hen met dit gegeven in mijn achterhoofd ook aan dat het aan zijn hoog sensitiviteit zou kunnen liggen. Op het moment dat de Cito-toets begint voelt hij de stress van al zijn medeklasgenootjes. Thuis heeft hij totaal geen stress van de Cito-toetst. Dat komt mede omdat wij er als ouders nooit veel aandacht aan hebben besteed. We vonden het altijd maar een moment opname en dachten dat de leerkracht sowieso haar leerling wel goed zou kunnen inschatten… Achteraf gezien behoorlijk naïef.

Macht commercieel bedrijf (Cito BV) op het schooladvies van onze kinderen

Nio test

Gezamenlijk hebben we besloten om een NIO test af te nemen. Deze test was niet zoals ons was uitgelegd. Het was klassikaal met 19 leerlingen vanuit verschillende scholen op een andere school voor 1 computer. Drama! Dit was juist zijn valkuil. Dit soort toetsen maken met zoveel kinderen waardoor hij alle stress van alle kinderen oppikt vanwege zijn hoog sensitiviteit. Uiteindelijk kwam uit de toets dat hij voor rekenen VWO scoorde en voor taal VMBO-t. Op 1 onderdeel scoorde hij 0. Drie weken na de Nio-toets kregen we de uitslag van de leerkracht. We kregen geen uitleg over de resultaten. Na thuis grondig de verschillende onderdelen te hebben bekeken, gaf ik bij de leerkracht aan dat ze contact zou kunnen opnemen met het bedrijf dat de NIO test heeft afgenomen, omdat er zo’n disharmonie in de verschillende onderdelen is. Daardoor zouden we immers meer inzicht kunnen krijgen wat er mis is gegaan. Nee, dat was niet nodig. Hij had voor taal VMBO-t, dus… We dropen weer af. En dachten eigenlijk, ja ze zal wel gelijk hebben.

Cito-toets

In november kwam de Cito-toets. We hadden met de studiebegeleider en de leerkracht tijdens het vooradviesgesprek afgesproken dat Thijmen deze test apart mocht maken of in ieder geval met de dyslectische kinderen, vanwege zijn hoog sensitiviteit. Kinderen mochten apart zitten, maar Thijmen zat daar niet bij. Daarop ben ik verhaal gaan halen en de leerkracht gaf aan dat de afspraak was dat hij op de eindtoets apart mocht zitten. Maar hij maakte de Cito-toetsen toch niet goed? Een eindtoets had hij nog nooit eerder gemaakt. Waarop ik verbaast reageerde, dat is toch mosterd na de maaltijd. Het was de afspraak. Daar was de kous mee af.

Cito-toets uitslagen

Op een gegeven moment ga je aan jezelf twijfelen. De leerkracht zal wel gelijk hebben. Hij heeft gewoon VMBO-t niveau. Ik ben zo’n vreselijke ouder die veel te veel van haar kind verwacht en VMBO-t te min voor hem vindt.  Je weet hoe dat gaat. Allemaal stemmen in je hoofd, die tegen jezelf zeggen dat je een ongeschikte ouder bent. “Laat het toch gaan”. Het ging maar door in mijn hoofd….

Daardoor zijn we ook zo lang in deze situatie blijven zitten en hebben we niet eerder aan de bel getrokken. Blijkbaar hebben we te lang op de professionaliteit van de leerkracht vertrouwd. Op de dag dat we het adviesgesprek hadden, was de leerkracht weer zo star en niet voor rede vatbaar dat er iets in mij brak. Hier klopte toch echt iets niet. Er werd te veel aan de Cito-toetst uitslagen gehangen. In de klas waren er zelfs leerlingen, waarbij hun Cito-toets uitslagen omhoog waren gegaan en daardoor ook het advies werd bijgesteld. Huh? Dus in een week (door het maken van een Cito toets) kan je opeens een niveau hoger presteren op de middelbare school? Sla mij maar lek.

Bovengemiddeld begaafd

Op die dag hebben we besloten om een derde partij in te schakelen om een WISC V- intelligentie test uit te voeren. Deze test meet het cognitief functioneren van kinderen en laat toe om indexen voor verschillende cognitieve vaardigheden en een totaal IQ te berekenen. Het was voor ons geen verrassing … uit de WISC V- test kwam een IQ op bovengemiddeld begaafd niveau! De derde partij in deze begrijpt niet hoe een leerkracht er zo naast kan zitten. Zo’n groot verschil. Het is diep triest dat een leerkracht zich zo laat leiden door Cito-toets uitslagen en haar leerlingen niet meer op waarde kan inschatten.

Cito- toets uitslagen “leading”

Eind goed al goed, zou je nu denken…maar helaas het tegenovergestelde is waar. In het gesprek met de directie van de basisschool in Amstelveen blijven ze vasthouden aan het advies van de leerkracht en dus de Cito-toets uitslagen. Hun antwoord is dat Thijmen er nog niet aan toe is. Op mijn reactie over de leerkracht en haar inschattingsvermogen, krijg ik te horen, dat de leerkracht de beslissing niet maakt maar de directie en uiteindelijk een heel team. Ik vraag natuurlijk op basis waarop? Het hoge woord kwam eruit. Op basis van de cijfers. Dus daar gingen we weer…Uiteindelijk weer op basis van de Cito-toets uitslagen. Als laatste vroeg ik de directie welke opties er nog voor ons open lagen. We zouden de middelbare scholen kunnen bellen. Dat heb ik diezelfde dag nog gedaan. Helaas nul op het rekest. De scholen hadden met de basisscholen namelijk een kernprocedure opgesteld, waarin staat dat het advies van de basisschool leading is. We werden van het kastje naar de muur gestuurd. Waarbij de Cito-toets weer leading bleef!

Macht commercieel bedrijf

Hoe kan het dat zo’n Cito-toets zo ontzettend veel invloed heeft? Waar gaat het dan mis? vraag je je dan af. Wordt er bij de middelbare scholen ook alleen naar de Cito-toets uitslagen gekeken, waardoor de basisscholen niet anders kunnen dan hun advies te laten afhangen van de uitslagen van de Cito-toetsen? En hoe kan het zo zijn dat een commerciële onderneming die de Cito-toets maakt en alleen uit is op winstbejag, zoveel invloed heeft op het advies van onze kinderen? En Hoe is het dan mogelijk dat de overheid een commercieel bedrijf zo’n grote vinger in de pap geeft? De laatste vraag kan ik beantwoorden. Wat blijkt… Cito BV is in 1999 geprivatiseerd en is daardoor verweven gebleven met de overheid. Sterker nog het OCW weet zelfs soms niet het onderscheid te maken tussen het commerciële Cito BV en de overheidsstichting Cito (Bron: Didactief). De overheid vraagt dus advies aan een commercieel bedrijf. EN…Dit commerciële bedrijf verkoopt vervolgens de cijfers die uit deze toetsen naar voren komen weer aan de overheid, zodat de overheid inzicht blijft houden in wat er gebeurd in het onderwijs. Kan het nog gekker in dit land. Ziet de overheid dan niet dat de structuur van onze scholen hierdoor drastisch is veranderd. De stress van jonge kinderen door al deze toetsen steeds groter is geworden. Wordt daar wel eens kritisch naar gekeken, wat deze stress met jonge kinderen doet? En zo nee, kan daar dan een keer asjeblieft kritisch naar worden gekeken?

Het lijkt erop dat wij aan het laatste eind trekken. Daarom willen wij met dit verhaal andere ouders waarschuwen. Als ouder weet je prima welk niveau je kind heeft en wil je het beste voor hem of haar. Je ouder gevoel is altijd juist, laat je niks anders wijs maken.

Thijmen: ”Het enige dat ik heel graag wil is naar de HAVO met plusprofiel sport op het Amstelveen College, zodat ik later naar de Academie voor lichamelijke opvoeding in Amsterdam kan.”

Tips

1. Ga alsjeblieft vroegtijdig in gesprek met school als de Cito-toets cijfers achter blijven
2. Neem dit artikel mee en wijs hen op alle onderzoeken
3. Maak samen met school een plan en laat dit zwart op wit zetten.
4. Geen Nio test, als je kind slecht scoort op de Cito-toetsen. Dat heeft geen enkele zin.  

Meer informatie

Corona en schoolachterstand
Help, mijn kind gaat naar de brugklas
Moet schoolzwemmen weer verplicht worden?

Bronvermelding

Tekst ingestuurd door: Agaath Zondervan
© afbeelding: 123rf.com

lijn vadersenmoeders
BabyBaby